Projekt

Urval av projekt:

äldreboende villa 3 flervåningshus
råvindskonvertering renovering badrum brandskyddskoncept
villa 1 ekonomibyggnad till bostad villa 2
ljuddämpning snickeri

^ upp ^


Snickeri

Nya möbler ?
möbler   möbler

Hål i taket, ny takränna ?
     takränna

Ny trappa ?

Byggplats med utsikt:
  

^ upp ^


Ljuddämpning med sjögräsfyllda kuddar. Sänka ljudnivån i förskolans lokaler.

Foto:
     

^ upp ^


Flervåningshus.
Omstrukturering inomhus av befintlig lägenheter och kontor.
Tillbyggnad av balkonger.

Planritningar:
keller   eg   og1
og2      og3   dgschnitt

Foto:
balkon

^ upp ^


Äldreboende.
Ombyggnation av befintlig butik till lägenheter för äldre. Mindre lägenheter med tillhörande gemensamt utrymme.

Byggd:
ingång   lägenhet   lägenhet

Huset:
huset

Utkast:
utkast   utkast

Planritningar:
plan   sektion
fasad   fasad  
fasad

^ upp ^


Villa. Nybyggnation.

Utkast:
EG   OG
nord   west   süd

Planritningar:
lage   EG   OG

Foto:
hinten   eingang   essen
treppe   bad   waschtisch

^ upp ^


Beredning av plandokument för råvindskonvertering,ny vvs, nya balkonger för ett flerfamiljshus.

Foto:
fasad1   fasad2

Situationsplan:
lageplan

Planritningar:
kg-neuplanung   eg-neuplanung   dg-neuplanung

Sektion:
schnitt-A-quer  

Fasad:
ansicht-giebel-NW   ansicht-hof   ansicht-giebel-SO

^ upp ^


Renovering av ett badrum på övervåningen i en villa.

2D CAD-ritning:
Bad OG Var 1

enkelt 3D visualisering:
Bad OG Var 1 3d-1 

^ upp ^


Beredning av plandokument för en villa (2D CAD-ritningar).

Situationsplan:
Lageplan

Planritning, sektionsritning, fasadritningar:
Grundriss  Schnitt  Ansichten

^ upp ^


Beredning av plandokument tillhörande ett brandskyddskoncept för en flervåningsbyggnad.

Planritningar bottenvåning, första våningen:
GR_EG_Brandschutz  GR_1OG_Brandschutz

^ upp ^


Beredning av plandokument för omvandling av ekonomibyggnaden till bostad.

Foto efter ombyggnation:
remise

Situationsplan; rivningsplaner:
lageplan_a   EG-Abbruch   OG-Abbruch

Omplanering källare, bottenvåning, första våningen:
Keller_a   EG-Neuplanung_a   OG-Neuplanung

Omplanering fasadritning, sektionsritning:
Ansicht_a   Schnitt

Foto före ombyggnation:
remise

^ upp ^


Beredning av plandokument för en villa (2D CAD Zeichnungen).

Situtionsplan:
Lageplan

Planritningar bottenvåning, första våningen, sektionsritning:
EG   OG   SchnittA

Fasadritningar:
Ansichten

Foto:
villa2-1   villa2-2

^ upp ^