projekt


Snickeri

Nya möbler

möbler   möbler
Hål i taket, ny takränna

     takränna
Ny trappa

Byggplats med utsikt

   

^ upp ^


Ljuddämpning med sjögräsfyllda kuddar. Sänka ljudnivån i förskolans lokaler.

Foto

    

^ upp ^


Flervåningshus.
Omstrukturering inomhus av befintlig lägenheter och kontor.
Tillbyggnad av balkonger.

Planritningar

keller   eg   og1

og2   og3   dg  schnitt
Foto

balkon

^ upp ^


Äldreboende.
Ombyggnation av befintlig butik till lägenheter för äldre. Mindre lägenheter med tillhörande gemensamt utrymme.

Byggd

ingång  lägenhet   lägenhet
Huset

huset
Utkast

utkast   utkast
Planritningar

plan   sektion

fasad   fasad  

fasad

^ upp ^


Villa. Nybyggnation.

Utkast
EG  OG

nord   west   süd
Planritningar

lage   EG   OG
Foto

hinten   eingang   essen

treppe   bad  waschtisch

^ upp ^


Beredning av plandokument för råvindskonvertering, ny vvs, nya balkonger för ett flerfamiljshus.

Foto

fasad1   fasad2
Situationsplan

lageplan
Planritningar

kg-neuplanung   eg-neuplanung   dg-neuplanung
Sektion

schnitt-A-quer   
Fasad

ansicht-giebel-NW   ansicht-hof   ansicht-giebel-SO

^ upp ^


Renovering av ett badrum på övervåningen i en villa.

2D CAD-ritning

Bad OG Var 1
enkelt 3D visualisering

Bad OG Var 1 3d-1  

^ upp ^


Beredning av plandokument för en villa (2D CAD-ritningar).

Planritning, sektionsritning, fasadritningar

Grundriss  Schnitt  Ansichten

^ upp ^


Beredning av plandokument tillhörande ett brandskyddskoncept för en flervåningsbyggnad.

Planritningar bottenvåning, första våningen

GR_EG_Brandschutz  GR_1OG_Brandschutz

^ upp ^


Beredning av plandokument för omvandling av ekonomibyggnaden till bostad.

Foto efter ombyggnation

remise
Situationsplan; rivningsplaner

lageplan_a   EG-Abbruch   OG-Abbruch
Omplanering källare, bottenvåning, första våningen

Keller_a   EG-Neuplanung_a   OG-Neuplanung
Omplanering fasadritning, sektionsritning

Ansicht_a   Schnitt
Foto före ombyggnation

remise

^ upp ^


Beredning av plandokument för en villa (2D CAD Zeichnungen).

Situtionsplan

Lageplan
Planritningar bottenvåning, första våningen, sektionsritning

EG   OG   SchnittA
Fasadritningar

Ansichten
Foto

villa2-1   villa2-2

^ upp ^