Tjänster

Våra tjänster i korthet

  • CAD-ritningar
  • Digitalisering av befintliga ritningar
  • Vektorisering av annan grafik såsom logotyper för att bättre kunna skala
  • Utkast
  • Skisser av idéer
  • Uppmätning av befintliga byggnader och rum
  • Kartläggning av byggnader och rum
  • Snickeriarbeten

med mera

Kontakta oss för möjligheter!